Phôi gỗ tần bì biến tính – Thermo Ash

49,500,000

Đơn giá: 49,500,000₫/m3

Phôi xẻ theo quy cách khách hàng