Sàn ngoài trời gỗ Teak

1,350,000

Ứng dụng: Sàn Ngoài Trời

Hoàn Thiện: Dầu màu Tự Nhiên

Bề Mặt: Vân gỗ láng mượt

Cấp độ xử lý: Sấy tiêu chuẩn

Độ ẩm: Nhỏ hơn 20% nước

Tỷ lệ bám giác: 5% – 7%