RTB Decking Stain / Ultra Decking Stain

2,675,000

RTB Decking Stain / Ultra Decking Stain

Sản phẩm : Sơn trong nhà / ngoài trời

Hoàn thiện : Bóng vừa

Độ phủ :  50-55 m2 / 1 Gallon / 1 lớp

Bao bì : 1 Gallon (3.8L)