RTB Polyurethane Interior

2,250,000.00

Sản phẩm : Sơn trong nhà

Hoàn thiện : Bóng / Mờ

Độ phủ :  50-55 m2 / 1 Gallon / 1 lớp

Bao bì : 1 Gallon (3.8L)